Integritetspolicy

Denna integritetspolicy för profiler förklarar vår praxis, inklusive dina val, när det gäller insamling, användning och utlämnande av viss information, inklusive dina personuppgifter, i samband med CS-MOVIES.

Kontakta oss

Om du har allmänna frågor om ditt konto, eller om du har specifika frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, cookies eller liknande tekniker, vänligen kontakta oss via e-post på info@cs-movies.dk.

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Driftselvskabet 7X ApS. Observera att vi för din och vår säkerhets skull kan behöva be dig styrka din identitet innan vi kan besvara din förfrågan.

Insamling av information

Vi tar emot och lagrar information om dig, t.ex:

 • Information som du lämnar till oss: Vi samlar in information som du lämnar till oss, inklusive:
  • Ditt namn, din e-postadress, din/dina betalningsmetod(er) och andra identifierare som du använder (t.ex. användarnamn). Vi samlar in denna information på olika sätt, bland annat när du anger den när du använder våra tjänster eller marknadsföringskampanjer;
  • information när du väljer att spara filmer, ger oss smakpreferenser, kontoinställningar (inklusive preferenser som anges under avsnittet ”Konto” på vår webbplats) eller på annat sätt ger oss information via vår tjänst eller någon annanstans.
 • Information som vi samlar in automatiskt: Vi samlar in information om dig och din användning av vår tjänst, dina interaktioner med oss och information om ditt nätverk, nätverksenheter, dator eller andra CS-MOVIES-kompatibla enheter som du använder för att komma åt tjänsten (t.ex. smart-TV-apparater och mobila enheter). Informationen omfattar följande:
  • Din aktivitet på CS-MOVIES, inklusive utvalda titlar som du har sett och sökningar på.
  • din interaktion med våra e-postmeddelanden.
  • information om dina förfrågningar, t.ex. datum och tid för din förfrågan och anledningen till den;
  • enhets-ID eller andra unika identifierare, inklusive för dina nätverksenheter och CS-MOVIE-kompatibla enheter i ditt Wi-Fi-nätverk;
  • återställbara enhetsidentifierare (även kända som reklamidentifierare), t.ex. på mobila enheter, surfplattor eller mediaströmningsenheter som innehåller sådana identifierare (se avsnittet ”Cookies” nedan för mer information);
  • enhetens och programvarans egenskaper (t.ex. typ och konfiguration), anslutningsinformation inklusive typ (Wi-Fi, mobil), statistik över sidvisningar, hänvisande källa (t.ex. hänvisande webbadresser), IP-adress (som kan berätta för oss om din allmänna plats), webbläsare och allmän logginformation om webbservern;
  • information som samlas in genom användning av cookies, google analytics och annan teknik.

Användning av information

Vi använder informationen för att tillhandahålla, analysera, administrera, förbättra och anpassa CS-MOVIES och marknadsföring, för att hantera medlemsvärvningar, din registrering, beställningar och betalningar samt för att kommunicera med dig om detta och andra frågor. Vi använder till exempel informationen för att:

 • för att fastställa din allmänna geografiska plats, göra lokalt innehåll tillgängligt, ge dig skräddarsydda och personliga rekommendationer om filmer som vi tror att du kanske gillar, identifiera din internetleverantör för att stödja vår felsökning av nätverket för din räkning (vi använder också aggregerad information om internetleverantörer för drifts- och affärsändamål), och hjälpa oss att svara snabbt och effektivt på förfrågningar och önskemål;
 • för att säkra våra system, förhindra bedrägerier och hjälpa oss att skydda CS-MOVIES abonnenters säkerhet;
 • För att förebygga, upptäcka och utreda potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter, inklusive bedrägerier, och för att upprätthålla våra villkor (t.ex. för att avgöra om du uppfyller villkoren för ett CS-MOVIES-registreringserbjudande och för att avgöra om en viss enhet kan använda kontot i enlighet med våra användarvillkor);
 • analysera och förstå våra tittare, förbättra våra tjänster (inklusive upplevelsen av våra användargränssnitt och driftprestanda) och optimera innehållsurval, rekommendationsalgoritmer och leverans;
 • kommunicera med dig om vår tjänst så att vi kan skicka dig nyheter om CS-MOVIES, information om nya funktioner och innehåll på CS-MOVIES, specialerbjudanden, reklammeddelanden, konsumentundersökningar och för att hjälpa dig med användningsförfrågningar, t.ex. begäran om återställning av lösenord. Denna kommunikation kan ske via olika metoder, inklusive e-post.

Vårt rekommendationssystem strävar efter att förutse vad du vill se när du loggar in. Vårt rekommendationssystem härleder eller registrerar dock inte sociodemografisk information (t.ex. ditt kön eller din etniska tillhörighet). Det som har störst inverkan på våra rekommendationer är vad du faktiskt väljer att se på vår tjänst.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på personuppgifterna i fråga och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in och använder dem. Vi samlar vanligtvis in personuppgifter från dig om vi behöver dessa personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla tjänster till dig), där behandlingen är i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av ditt intresse av dataskydd eller grundläggande rättigheter och friheter, eller om vi har ditt samtycke till att göra det (t.ex. så att du kan delta i vissa konsumentbeteendeaktiviteter såsom specifika enkäter och fokusgrupper). I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt behöva dessa personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons intressen (t.ex. för att förhindra bedrägeri eller verifiera din identitet). För frågor som specifikt rör vår användning av dina personuppgifter (inklusive den rättsliga grunden och överföringsförfaranden vi förlitar oss på), cookies eller liknande tekniker, vänligen kontakta oss på info@cs-movies.dk för att lära dig mer om dessa ämnen.

Utlämnande av information

Vi lämnar ut dina uppgifter för vissa ändamål och till tredje part enligt beskrivningen nedan:

 • Driftselvskabet 7X ApS Group: Vi delar din information inom Driftselvskabet 7X ApS Group efter behov för att: ge dig tillgång till vår tjänst, tillhandahålla support, fatta beslut om förbättringar av tjänsten och utveckla innehåll, och för andra ändamål som beskrivs i avsnittet ”Användning av information” i denna sekretesspolicy.
 • Skydd av CS-MOVIIES:CS-MOVIIES kan lämna ut och på annat sätt använda dina personuppgifter och annan information om vi anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för (a) tillämplig lag, rättsliga förfaranden eller förfrågningar från offentliga myndigheter, (b) genomdriva tillämpliga användarvillkor, inklusive att utreda potentiella överträdelser av dessa, (c) utreda, förhindra eller på annat sätt hantera olaglig verksamhet eller misstänkt olaglig verksamhet (inklusive betalningsbedrägeri), säkerhetsfrågor eller tekniska frågor; eller (d) skydda CS-MOVIES, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet från skada om det krävs eller är tillåtet enligt lag.
 • Företagsöverlåtelser: I samband med omorganisation, omstrukturering, sammanslagning och försäljning eller annan överföring av tillgångar kommer vi att överföra information, inklusive personuppgifter, förutsatt att den mottagande parten samtycker till att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår integritetspolicy.

När vi överför personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra regioner med omfattande dataskyddslagstiftning när vi lämnar ut information till andra, säkerställer vi att uppgifterna överförs i enlighet med denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan också välja att dela din information på följande sätt:

 • Vissa delar av vår tjänst kan innehålla ett verktyg som gör att du kan dela information via e-post och andra applikationer med hjälp av klienter och applikationer på din smarta enhet;
 • sociala plugins och liknande teknik som gör det möjligt för dig att dela information,

Sociala plugins och sociala appar drivs av de sociala nätverken själva och omfattas av deras användarvillkor och integritetspolicyer.

Tillgång till ditt konto

 • Funktionen ”Kom ihåg mig”: Du kan enkelt komma åt ditt konto genom att använda funktionen ”Kom ihåg mig på den här enheten” när du loggar in på webbplatsen. Denna funktion använder teknik som gör det möjligt för oss att ge dig direkt tillgång till ditt konto och hjälper oss att hantera CS-MOVIES utan att du behöver ange ditt lösenord eller annan användaridentifiering igen när din webbläsare återvänder till tjänsten.
 • Ge andra tillgång till ditt konto: Om du delar eller på annat sätt ger andra tillgång till ditt konto kommer de att kunna se filmer som du har tittat på, kontoinformation (inklusive din e-postadress eller annan information i området ”Konto” på vår webbplats). Om du använder den här funktionen kommer dessa enheter att förbli inloggade på ditt konto om du inte senare loggar ut från dessa enheter.
 • Ta bort en enhets åtkomst till ditt CS-MOVIES-konto: För att ta bort åtkomsten till ditt CS-MOVIES-konto från dina enheter, gå till ”Konto” på vår webbplats, välj ”Logga ut från” och följ instruktionerna för att avaktivera dina enheter (observera att avaktiveringen kanske inte sker omedelbart). Om möjligt bör användare av offentliga och delade enheter logga ut efter varje besök. Om du säljer eller återlämnar en dator eller CS-MOVIES-kompatibel enhet bör du först logga ut och inaktivera enheten. Om du inte tar hand om ditt lösenord och din enhet, eller inte loggar ut eller inaktiverar din enhet, kan efterföljande användare få tillgång till ditt konto, inklusive dina personuppgifter.

Din information och dina rättigheter

Du kan begära tillgång till dina personuppgifter eller korrigera och uppdatera gamla eller felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig.

När du går till ”Konto” på vår webbplats, där du kan komma åt och uppdatera en rad uppgifter om ditt konto, inklusive dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter för CS-MOVIES och olika andra kontorelaterade uppgifter (t.ex. innehåll som du har tittat på). Du måste vara inloggad för att komma åt ”Konto”.

Om du har några andra önskemål eller om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post info@cs-movies.dk. Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer som vill hävda sin rätt till dataskydd i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be oss att överföra dina personuppgifter; om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke; återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av någon behandling som vi har utfört före din återkallelse och påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs i enlighet med någon annan grund för behandling än samtycke. Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter

Lagring av information: Vi kan lagra information enligt vad som krävs eller tillåts enligt gällande lagar och förordningar, inklusive för att uppfylla dina val, för våra fakturerings- eller arkivändamål och för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan lagra information för vårt legitima intresse och viktiga affärssyften, såsom drift, underhåll och förbättring av våra tjänster, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och utövande av våra juridiska rättigheter och rättsmedel, inklusive verkställighet av våra användarvillkor. Vår lagring av information baseras på många faktorer, såsom din relation till CS-MOVIES (t.ex. om du är en nuvarande CS-MOVIES-medlem), informationens natur, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter, försvar eller förlikning av faktiska eller förväntade rättsliga anspråk. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förstöra eller på ett säkert sätt ta bort personuppgifter när de inte längre behövs.

Säkerhet och trygghet

Vi vidtar rimliga administrativa, logiska, fysiska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och stöld, inklusive obehörig åtkomst, användning och ändring. Dessa åtgärder måste ge en säkerhetsnivå som står i proportion till riskerna med behandlingen av dina personuppgifter.

Barnens

Du måste vara minst 18 år för att prenumerera på CS-MOVIES.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan till följd av ändringar i lagar, förordningar eller operativa krav. Vi kommer att informera om sådana ändringar (inklusive när de träder i kraft) i enlighet med lagen. Fortsatt användning av CS-MOVIES efter att sådana ändringar trätt i kraft innebär att du bekräftar och (i förekommande fall) godkänner ändringarna. Om det finns uppdateringar av denna sekretesspolicy som du inte känner igen eller accepterar, vänligen sluta använda CS-MOVIES. Du kan se i avsnittet ”Senast uppdaterad” nedan när denna integritetspolicy senast uppdaterades.

Kakor

Vi och våra tjänsteleverantörer använder cookies och annan teknik (t.ex. Google Analytics) och återställbara enhetsidentifierare av flera skäl. Vi vill att du ska vara informerad om vår användning av dessa tekniker, så i detta avsnitt förklaras vilka typer av tekniker vi använder, vad de gör och dina val när det gäller deras användning.

Cookies och liknande tekniker, Google Analytics och återställbara enhetsidentifierare

Cookies är små datafiler som vanligtvis lagras på din enhet när du surfar på och använder webbplatser och onlinetjänster. Vi använder annan teknik, t.ex. cachning i webbläsaren och plugins (t.ex. HTML5, IndexedDB och WebSQL). Liksom cookies kan dessa andra tekniker lagra små mängder data på din enhet.

Varför använder CS-MOVIES dessa tekniker?

Vi använder dessa typer av teknik av olika skäl, t.ex. för att göra det enkelt att få tillgång till våra tjänster genom att komma ihåg dig när du återvänder, för att tillhandahålla, analysera, förstå och förbättra användningen av våra tjänster, för att genomdriva våra villkor och förhindra bedrägerier, för att förbättra webbplatsens prestanda, övervaka besökstrafik och åtgärder på vår webbplats, för att leverera och anpassa vår marknadsföring samt för att förstå interaktioner med vår e-post, marknadsföring och på tredje parts webbplatser.

För att hjälpa dig att bättre förstå hur vi använder cookies och återställbara identifierare, se informationen nedan:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att vår webbplats eller onlinetjänst ska fungera. Vi och våra tjänsteleverantörer kan till exempel använda dessa cookies för att verifiera och identifiera våra medlemmar när de använder våra webbplatser och applikationer så att vi kan göra våra tjänster tillgängliga för dem. De hjälper oss också att tillämpa våra användarvillkor, förhindra bedrägerier och upprätthålla säkerheten för vår tjänst.
 • Prestanda- och funktionscookies: Dessa cookies hjälper oss att anpassa och förbättra din upplevelse på CS-MOVIES. De hjälper oss till exempel att komma ihåg dina preferenser och gör att du inte behöver ange information som du tidigare har lämnat (t.ex. när du registrerar dig). Vi använder också dessa cookies för att samla in information (t.ex. populära sidor, konverteringsfrekvens, visningsmönster, klickfrekvens och annan information) om våra besökares användning av CS-MOVIES-tjänsten så att vi kan förbättra och anpassa vår webbplats och tjänst och genomföra marknadsundersökningar. Om du tar bort dessa typer av cookies kommer det att leda till begränsad funktionalitet i vår tjänst.

Allmän användning är att se till att vi inte visar annonser som uppmuntrar människor att registrera sig för CS-MOVIES-tjänsten om de redan är CS-MOVIES-användare. Vi delar inte information om titelval eller de serier du har tittat på i vår tjänst.

Hur kan jag fatta beslut om dessa tekniker?

Hur du gör val gällande cookies

Klicka här för mer information om cookies på vår webbplats, liksom andra former av spårning online (inklusive insamling av information från tredje part om din onlineaktivitet över tid och över tredje parts webbplatser eller onlinetjänster i syfte att intressebaserad onlineannonsering) och hur du gör relaterade val. För närvarande svarar vi inte på ”spåra inte”-signaler.

Hur man gör urval avseende återställbara identifierare

För att välja bort intressebaserade annonser från CS-MOVIES i samband med en återställbar identifierare på en mobil enhet eller surfplatta, vänligen konfigurera den relevanta inställningen på din enhet (vanligtvis under ”Sekretess” eller ”Annonser” i enhetens inställningar). Du kommer fortfarande att se CS-MOVIES-annonser på din enhet, men de kommer inte att vara anpassade till dina sannolika intressen.

Hur man gör val när det gäller självregleringssystem

CS-MOVIES stöder följande självreglerande system som ger ytterligare alternativ för att ställa in sekretessinställningar för intressebaserad reklam:

Hur man gör val om andra tekniker

 • Det finns ett antal sätt att välja bort cookieliknande tekniker, t.ex. cachning i webbläsaren och plugins (t.ex. HTML5, IndexedDB och WebSQL). I många populära webbläsare kan du t.ex. rensa cacheminnet i webbläsaren, vanligtvis i avsnittet Inställningar eller preferenser. Använd hjälpfunktionen eller supportområdet i din webbläsare för att lära dig mer.

Senast uppdaterad: oktober 2022

Scroll to top