18 U.S.C. 2257 KRAV PÅ REGISTERHÅLLNING EFTERLEVNADSFÖRKLARING

18 U.S.C. Meddelande om efterlevnad av avsnitt 2257

Denna webbplats överensstämmer helt med 18 U.S.C. 2257 och de bestämmelser som utfärdats i enlighet med detta.

Alla personer som förekommer i visuella skildringar av faktiskt sexuellt explicit beteende (enligt definitionen i 18 U.S.C. 2256) som förekommer eller på annat sätt ingår på denna webbplats var minst arton år gamla vid tidpunkten för skapandet av sådana skildringar.

Alla andra visuella avbildningar som visas på denna webbplats är undantagna från arkiveringskraven i 18 U.S.C. 2257 eftersom dessa visuella avbildningar inte består av avbildningar av ”sexuellt explicit beteende” enligt definitionen i 18 U.S.C. 2256, eller är avbildningar av simulerat sexuellt beteende, eller på annat sätt är undantagna eftersom de visuella avbildningarna skapades före den 3 juli 1995.

Oberoende av juridiska definitioner inser operatörerna av denna webbplats den avgörande betydelsen av att förhindra minderåriga från att visas här.

Följaktligen förlitar sig denna webbplats inte enbart på andras framställningar enligt 18 U.S.C. 2257 och kan därför ha kopior av register över åldern på de personer som avbildas i sexuellt uttryckligt material på denna webbplats. Som en ansvarsfull internetleverantör vidtar operatören av denna webbplats frivilligt alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa verifiering och dokumentation av majoritetsåldern för varje individ som visas i visuellt material tillgängligt via dess tjänster, på ett sätt som överensstämmer med 18 U.S.C. 2257, när sådant visuellt material kan omfattas av avsnitt 2257 och tillhörande federala bestämmelser.

Observera att operatörerna av denna webbplats endast kommer att lämna ut uppgifter till Office of the United States Attorney General, eller dennes utsedda representant, eller på annat sätt som krävs av en statlig myndighet med behörig jurisdiktion i enlighet med giltig process.

Register för bilder som visas på denna webbplats: Register som krävs för sådant material i enlighet med 18 U.S.C. 2257 och 28 C.F.R. 75 förvaras av vår arkivförvaltare:

För söklistor: När det gäller visuella avbildningar som visas på de webbplatser som listas via denna webbplats sökmotor, är denna webbplats endast en distributör av sådant innehåll, som har publicerats och tillhandahållits av våra annonsörer. Var och en av våra annonsörer har garanterat att de är i full överensstämmelse med att uppfylla sina skyldigheter enligt avsnitt 2257.

För mer information om en enskild annonsör, vänligen rikta förfrågningar till den arkivförvaltare som anges på annonsörens webbplats. Titeln på detta arbete: cs-movies.dk

Förvaltare av register:
Driftsselskabet 7X ApS
A. P. Møllers Allé 37 B
2791 Dragør
Danmark
CVR nej. 41606673
info@cs-movies.dk

Scroll to top